PRO-INWEST


Idź do treści

Menu główne:


Oferta


Nasz zakres usług to obsługa wielobranżowa inwestycji i obiektów budowlanych, obejmująca:

- projektowanie budowy nowych obiektów, a także przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, docieplenia oraz rozbiórki w odniesieniu do istniejących obiektów budowlanych,
- kosztorysowanie i przedmiarowanie robót budowlanych (kosztorysy inwestorskie, ofertowe, powykonawcze, uproszczone - szacunkowe wraz z przedmiarami lub obmiarami),
- nadzory inwestorskie,
- okresowe kontrole (tzw. przeglądy) oraz oceny i ekspertyzy dotyczące stanu technicznego obiektów budowlanych,
- świadectwa energetyczne,
- inne usługi techniczne związane z budownictwem


   W ramach świadczonych usług wykonujemy kompleksowo projekty budowlane wraz z dokumentacją kosztorysową, w tym również zgodnie z wymaganiami przepisów o zamówieniach publicznych. Zajmujemy się projektowaniem wszelkiego rodzaju obiektów budowlanych, takich jak budynki o różnym przeznaczeniu (użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, mieszkalne wielo- i jednorodzinne, przemysłowe, magazynowe, garażowe, gospodarcze itp.), konstrukcje budowlane, obiekty przemysłowe, drogi, obiekty małej architektury wraz z zagospodarowaniem terenu. Projekty wykonujemy dla nowych i istniejących obiektów.
   W ramach prac projektowych tworzymy również wizualizacje projektowanych obiektów.
   Dokumentacje projektowo - kosztorysowe, nadzory inwestorskie oraz okresowe kontrole i oceny techniczne obiektów budowlanych wykonujemy kompleksowo we wszystkich wymaganych specjalnościach budowlanych.
W zależności od oczekiwań Inwestora załatwiamy również wszelkie formalności związane z procesem projektowania czyli obsługujemy od zlecenia do pozwolenia, a także wspomagamy realizację obiektu poprzez świadczenie kompleksowego nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

Strona główna | O NAS | Oferta | Realizacje | Dojazd | Kontakt | Mapa witryny


Biuro Obsługi Inwestycji "PRO-INWEST" 23-200 Kraśnik, ul. Lubelska 115 | biuro@pro-inwest.krasnik.pl

Powrót do treści | Wróć do menu głównego